| ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ιστοσελίδα αυτή έχει ενημερωτικό χαρακτήρα. Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι επιστημονικά έγκυρες και βασίζονται στη δική μας εμπειρία και τη διεθνή βιβλιογραφία.  Όταν κριθεί αναγκαίο  το περιεχόμενο των σελίδων μας μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. 

 

ΔΙΑΦΥΓΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ SLEEVE. ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 5 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ.

6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Γεώργιος Σκρέκας, Δημήτριος Λαπατσάνης

Χειρουργική μονάδα παχυσαρκίας ΙΑΣΩ GENERAL & ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Η διαφυγή μετά από γαστρεκτομή sleeve, είναι η πιό επικίνδυνη επιπλοκή αυτής της βαριατρικής τεχνικής. Παρουσιάζουμε την εμπειρία μας από την αντιμετώπιση 5 περιστατικών με αυτή την επιπλοκή. Η διαφυγή εντοπιζόταν στην καρδιοοισοφαγική περιοχή σε 3 περιπτώσεις, στην κάθετη μοίρα του στομάχου σε 1 ενώ σε μία περίπτωση δεν κατέστη δυνατός ο ακτινολογικός εντοπισμός της. Σε 4/5 περιπτώσεις η διαφυγή εκδηλώθηκε μετά την έξοδο από την κλινική και η διάγνωση ετέθη μεταξύ 9ης και 14ης μετεγχειρητικής ημέρας. Τα συμπτώματα ήταν πυρετός (5/5), εμετοί (3/5), πλευριτικό άλγος (3/5) και έξοδος αέρα από την παροχέτευση (2/5). Συλλογές εντοπίσθηκαν στον αριστερό πνεύμονα, τον ελάσσονα επιπλοϊκό θύλακο και τον αριστερό υποδιαφραγματικό χώρο. Σε 3 περιπτώσεις οι μεμονωμένες απλές παροχετεύσεις (penrose ή σωλήνας) του αριστερού υποδιαφραγματικού χώρου αποδείχθηκαν πρακτικά άχρηστες. Σε ερευνητική λαπαροτομία υπεβλήθησαν 4 ασθενείς αλλά μόνο σε μια περίπτωση κατέστη δυνατός ο εντοπισμός της διαφυγής διεγχειρητικά. Οι συχνότεροι μικροβιακοί παράγοντες που απομονώθηκαν ήταν ο Enterococcus sp (3/4) και η Candida (2/4). Σε μία από τις 2 περιπτώσεις που προσήλθαν με εικόνα καθολικής περιτονίτιδας, απομονώθηκε μόνο Candida (μυκητιασική περιτονίτιδα). Όλοι οι ασθενείς αντιμετωπίστηκαν με παροχέτευση των συλλογών, αντιβίωση και χορήγηση παρεντερικής διατροφής. Ο μέσος χρόνος νοσηλείας των ασθενών μας ήταν 38 ημέρες και η έκβαση σε όλες τις περιπτώσεις καλή. Συνοψίζοντας τη μέχρι τώρα εμπειρία μας, συμπεραίνουμε τα εξής: Η έγκαιρη διάγνωση διαφυγής απαιτεί αυξημένο δείκτη υποψίας κατά τις πρώτες 2 εβδομάδες. Σε κάθε ύποπτη περίπτωση, η σίτιση πρέπει να διακόπτεται και να χορηγείται ενδοφλέβια αντιβιωτικό σχήμα που να καλύπτει τον εντερόκοκκο και την Candida. Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίσαμε άλλο ένα περιστατικό πιθανής διαφυγής, χωρίς συμβάματα. Η γαστρική συρραφή στην καρδιοοισοφαγική τουλάχιστον μοίρα πρέπει να ενταφιάζεται επιμελώς. Η παροχέτευση του υποδιαφραγματικού χώρου αποτελεί πρόβλημα. Σήμερα χρησιμοποιούμε παροχετεύσεις κενού ή συνδυασμό σωλήνων-penrose για 14 τουλάχιστον μέρες. Οι διαφυγές μετά από sleeve δεν οφείλονται μόνο σε τεχνικά προβλήματα. Σε 4/5 περιπτώσεις μας οι ασθενείς δεν συμμορφώθηκαν με τις μετεγχειρητικές διαιτητικές οδηγίες. Θεωρούμε λοιπόν σημαντικό να τονίζεται στους ασθενείς με έμφαση, η σπουδαιότητα της τήρησης των μετεγχειρητικών διαιτητικών οδηγιών.

 

Design-Copyright (2006) skrekas.net | Hosted by the WEBPOWER | Last update: September 2017