ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ιστοσελίδα αυτή έχει ενημερωτικό χαρακτήρα. Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι επιστημονικά έγκυρες και βασίζονται στη δική μας εμπειρία και τη διεθνή βιβλιογραφία.  Όταν κριθεί αναγκαίο  το περιεχόμενο των σελίδων μας μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΚΤΟΜΗ SLEEVE (POSTER). 

H γαστρεκτομή sleeve είναι μια αξιόλογη τεχνική που προσεγγίζει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στις προδιαγραφές της ιδανικής βαριατρικής επέμβασης. Χάρη στα προφανή της πλεονεκτήματα, τα τελευταία χρόνια κερδίζει συνεχώς έδαφος στην προτίμηση των χειρουργών. Παρουσιάζουμε την εμπειρία μας και τα αποτελέσματα με αυτή τη τεχνική, σε διάστημα 4 ετών (2005-2008). Το υλικό μας αποτελείται από 450 ασθενείς μέσης ηλικίας 39,2+8,1 (19-62) ετών και μέσου προεγχειρητικού ΒΜΙ=45,8+7,2 (35-69). Στο 95% των περιπτώσεων η επέμβαση έγινε με τεχνική super sleeve (χρήση bougie 36 Fr, οδηγό σημείο γαστρεκτομής τα 2-3 cm απο τον πυλωρό, ενταφιασμός συρραφής). Ο μέσος χειρουργικός χρόνος ήταν 105 min και η μέση νοσηλεία 4,2 ημέρες. Μετεγχειρητικές επιπλοκές εμφάνισαν 7 ασθενείς (1,5%). Οι 5 αφορούσαν διαφυγή από τη γαστρορραφή (1,1%) εκ των οποίων οι 4 χρειάσθηκαν ερευνητική λαπαροτομία. Η θνητότητα ήταν μηδενική. Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν σύμφωνα με το πρωτόκολλο που ακολουθούμε τους 1-3-6 και 12ο μετεγχειρητικό μήνα και στη συνέχεια άπαξ ετησίως για τα επόμενα 5 χρόνια. Πλήρες follow-up είχε το 97,3% των ασθενών. Μέχρι το Δεκέμβριο του 2008, το μέσο διάστημα follow-up όλων των ασθενών μας ήταν 29,6+12,1 (3-48) μήνες. Δύο χρόνια μετά την επέμβαση, η μέση (%) απώλεια πλεονάζοντος βάρους ήταν 72,3+10,3. Στη συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών (98,3%) το βάρος σταθεροποιήθηκε από τον 2ο χρόνο, χωρίς σοβαρές διακυμάνσεις (<10%). Συμπεραίνουμε ότι με τα δεδομένα αυτά, η γαστρεκτομή sleeve έχει ήδη περάσει με επιτυχία το test της μεσοπρόθεσμης αποτελεσματικότητας (2–3 χρόνια). Με μια απώλεια πλεονάζοντος βάρους που ξεπερνά το 70% η γαστρεκτομή sleeve μπορεί άνετα να συγκριθεί ως προς την αποτελεσματικότητα με το γαστρικό by-pass, χωρίς όμως να έχει τις παρενέργειες του τελευταίου. 

 

Design-Copyright (2006) Gomed Ltd | Hosted by the WEBPOWER | Last update: September 2006