ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ | ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ TEAM | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ιστοσελίδα αυτή έχει ενημερωτικό χαρακτήρα. Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι επιστημονικά έγκυρες και βασίζονται στη δική μας εμπειρία και τη διεθνή βιβλιογραφία.  Όταν κριθεί αναγκαίο  το περιεχόμενο των σελίδων μας μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. 

Λαπαροσκοπική χειρουργική.

Λαπαροσκοπική χειρουργική είναι η τεχνολογικά εξελιγμένη χειρουργική που επιτρέπει τη διενέργεια πολύπλοκων επεμβάσεων χωρίς τομές με τη βοήθεια ειδικά σχεδιασμένων εργαλείων και video. Η λαπαροσκοπική χειρουργική ξεκίνησε με στόχο την ελαχιστοποίηση του χειρουργικού τραύματος και του μετεγχειρητικού πόνου. Κατά τη διάρκεια της εξελικτικής της πορείας, κατέστη εφικτό όχι μόνο να βελτιωθεί η ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας στον ασθενή, αλλά και να γεννηθεί μιά εξ ολοκλήρου νέα ιατρική εξειδίκευση, αυτή της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής  (minimal invasive surgery). Δεν θα ήταν υπερβολή άν λέγαμε ότι η ανάπτυξη της λαπαροσκοπικής τεχνικής και της μικροεπεμβατικής χειρουργικής υπήρξε τόσο επαναστατική γιά την εποχή μας, όσο και η εφαρμογή της γενικής αναισθησίας τον προηγούμενο αιώνα. Με τη συνεχιζόμενη τεχνολογική εξέλιξη και την αυξανόμενη επιδεξιότητα και εξοικείωση τών χειρουργών, η λαπαροσκοπική χειρουργική θα μπορεί στο μέλλον να δίνει λύσεις ακόμα και στα πιό σύνθετα ιατρικά προβλήματα.

 

Πώς γίνονται οι λαπαροσκοπικές επεμβάσεις;

Στη λαπαροσκοπική χειρουργική χρησιμοποιούνται ειδικά σχεδιασμένα εργαλεία που διαφέρουν από αυτά της κλασσικής χειρουργικής. Τα λαπαροσκοπικά εργαλεία καθώς και η video-κάμερα που εξασφαλίζει την όραση, εισέρχονται στό σώμα του ασθενούς μέσα από ειδικά αυλοειδή όργανα εφοδιασμένα με αεροστεγή βαλβίδα που ονομάζονται trocars (παράπλευρη εικόνα). Στις λαπαροσκοπικές επεμβάσεις για να δημιουργηθεί ο απαραίτητος χώρος για εργασία, η κοιλιά γεμίζει με αέριο (CO2) ή χρησιμοποιούνται ειδικά μπαλόνια. Για να απωθηθούν τα ενδοκοιλιακά όργανα, χρησιμοποιούνται ειδικά άγκιστρα και απωθητήρες.

Εικόνες λαπαροσκοπικής γαστρεκτομής. Η επέμβαση γίνεται με ειδικά σχεδιασμένα εργαλεία.

Πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής.

Ελάχιστο τραύμα και μετεγχειρητικός πόνος.
Η μικρότερη δυνατή μετεγχειρητική νοσηλεία.
Ελάχιστη απώλεια αίματος.
Αποφεύγονται οι ενδοκοιλιακές συμφίσεις και οι μετεγχειρητικές κήλες.
Ταχύτατη ανάρρωση και επάνοδος στην εργασία.

Η λαπαροσκοπική χειρουργική έχει όμως και μερικά μειονεκτήματα. Τα κυριότερα είναι το υψηλό κόστος των υλικών και η ανάγκη μακρόχρονης εκπαίδευσης. Κάθε λαπαροσκοπική επέμβαση απαιτεί αθροιστική εμπειρία από ένα μεγάλο αριθμό περιστατικών (20-100 ανάλογα με την επέμβαση) προκειμένου να ξεπεραστούν οι επιπλοκές που εμφανίζονται στη φάση της εκμάθησης. Επίσης, σε μερικές περιπτώσεις η λαπαροσκοπική επέμβαση δεν είναι εφικτή. Οι συνηθέστεροι λόγοι είναι η ύπαρξη ενδοκοιλιακών συμφύσεων, η εκσεσημασμένη παχυσαρκία και οι ανατομικές παραλλαγές των οργάνων.

Οι λαπαροσκοπικές επεμβάσεις της παχυσαρκίας.

Λαπαροσκοπικός γαστρικός δακτύλιος.

Βαθμός δυσκολίας 2

         

Η μοντέρνα εκδοχή του γαστρικού περιορισμού, χωρίς γαστρικές συρραφές. Ελάχιστες επιπλοκές. Νοσηλεία 24 ωρών. Έχει τη δυνατότητα ρύθμισης και θεωρητικά προσαρμόζεται στις ανάγκες του ασθενούς. Για να υπάρξει ικανοποιητικό αποτέλεσμα, απαιτεί συνεργασία και τακτική παρακολούθηση. Το κυριότερο μειονέκτημά της είναι οι συχνοί εμετοί.


Λαπαροσκοπική Κάθετη γαστροπλαστική.

Βαθμός δυσκολίας 8

       

Μόνιμος γαστρικός περιορισμός χωρίς ρυθμίσεις. Η λαπαροσκοπική έκδοση της παλαιότερης διαμερισματοποίησης κατά Mason. Νοσηλεία 4 ημερών. Πιό αποτελεσματική από το δακτύλιο, αλλά δημιουργεί σοβαρούς περιορισμούς στη διατροφή και εμετούς.  


Λαπαροσκοπική κάθετη γαστρεκτομή (Sleeve).

Βαθμός δυσκολίας 6

         

Είναι η νεώτερη λαπαροσκοπική επέμβαση γαστρικού περιορισμού. Νοσηλεία 4 ημερών. Πετυχαίνει απώλεια βάρους μέχρι και 70% του πλεονάζοντος βάρους σε διάστημα ενός έτους. Δεν προκαλεί εμετούς και η απόδοσή της είναι καλύτερη σε ΔΣΒ<55. Μπορεί να συνδυαστεί με χολοπαγκρεατική εκτροπή στην ίδια επέμβαση ή σε δεύτερο χρόνο.


Λαπαροσκοπικό γαστρικό by-pass κατά Roux en Y.

Βαθμός δυσκολίας 10          
Το λαπαροσκοπικό γαστρικό by-pass είναι του τύπου βραχείας έλικας και δεν προκαλεί δυσαπορρόφηση. Για το λόγο αυτό η απόδοση της επέμβασης μοιάζει με αυτή των περιοριστικών επεμβάσεων. Η γαστρονηστιδική αναστόμωση πρέπει να είναι μικρότερη από 2,5 cm. Εάν δεν ληφθούν υπ' όψη τα παραπάνω, η επέμβαση θα αποτύχει. Νοσηλεία 4 ημερών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λαπαροσκοπική χειρουργική της παχυσαρκίας πρεπει να εφαρμόζεται μόνο από εξειδικευμένους χειρουργούς με σημαντική εμπειρία στη χειρουργική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.

Design-Copyright (2006) Gomed Ltd | Hosted by the WEBPOWER | Last update: September 2006